Zamówienia publiczne - Usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz usługi utrzymania terenów zielonych

Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami na usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz usługi utzymania terenów zielonych zostały opublikowane w dniu 11.11.2021 r.