Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Odbiór odpadów komunalnych z domów studenckich

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

 

Odbiór odpadów komunalnych z domów studenckich

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia : odbiór odpadów komunalnych z domów studenckich

 

Zamawiający zleci odbiór odpadów komunalnych z jednej altany śmietnikowej znajdującej się przy ul. Konarskiego 4a.

W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się wstawić do w/w zamykanej altany śmietnikowej kontenery na śmieci  następujących frakcji odpadów:

  • 2 szt. na metale i tworzywa sztuczne o pojemności 1100l
  • 1 szt. na szkło o pojemności 1100l
  • 1 szt. na papier o pojemności 1100l
  • 3 szt. na odpady zmieszane o pojemności 1100 l
  • 1 szt. na odpady  bio  o pojemności 550 l.
  1. Dokonywać odbioru wszystkich frakcji odpadów raz w tygodniu
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości  odbioru odpadów

 

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena całkowita brutto za jednokrotne opróżnienie kontenera

 

 

W ofercie należy podać:

  •  kwotę netto i brutto za  jednokrotne opróżnienie 1 kontenera :

a)     o pojemności 1100 l

b)    o pojemności 550 l

  • wraz z oferta należy złożyć propozycję  umowy do której zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian  

 

 

 

Termin wykonania : 12 miesięcy

  

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 25 października 2020 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7) lub drogą elektroniczna  na adres sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

 

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest  Pan  Krzysztof Sajnog  kom: 513-801-041  krzysztof.sajnog@osiedleprzyjazn.pl