Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Wymiana wodomierzy

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

 

Wymianę wodomierzy w domkach jednorodzinnych

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia : dostarczenie i wymiana 72 sztuk  wodomierzy w domkach jednorodzinnych z końcówką 3/4”

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych po uprzednim powiadomieniu zleceniodawcy  wykonania takich prac polegających na :

  • Wymianie zaworów odcinających dopływ wody do wodomierza
  • Wymianie wodomierzy stanowiących stanowiących   pod liczniki do podlewania ogrodu

 

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena całkowita brutto.
  2. Okres udzielonej gwarancji.

 

W ofercie należy podać:

  • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za  wymianę 72 sztuk  wodomierzy wraz z robotami towarzyszącymi
  • cenę netto i brutto jednego wodomierza
  • koszt wymiany jednego wodomierza

 

 

 

Termin wykonania : od 02.11.2020 do 31.11.2020

  

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 26 października 2020 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7)

 

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest  Pan  Krzysztof Sajnog  kom: 513-801-041  krzysztof.sajnog@osiedleprzyjazn.pl