Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Wymiana pokrycia dachu

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

 

Wymianę pokrycia dachu

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia : wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z robotami towarzyszącymi w domku nr 127 położonym na terenie Osiedla Akademickiego  „Przyjaźń” w Warszawie  

Zakres prac przedstawia kosztorys nakładczy  (ślepy)

 

Do oferty należy załączyć  wypełniony kosztorysy ofertowy (szczegółowy) wyceniony zgodnie z kosztorysem nakładczym

 

 wycena kosztorysu ofertowego która nie będzie zgodna z kosztorysem nakładczym spowoduje odrzucenie oferty  

 

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto.
 2. Okres udzielonej gwarancji.
 3. Czas realizacji

 

W ofercie należy podać:

 • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za  wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z robotami towarzyszącymi
 • stawkę roboczo godziny (r)
 • wskaźnik kosztów pośrednich (kp)
 • wskaźnik zysku
 • wskaźnik kosztów zakupu materiałów ( KZ)

 

Termin wykonania : do 30 września 2020

 

 

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 28 sierpnia 2020 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7)

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest inspektor nadzoru Pan  Henryk Pawlak tel: :501-605-973 oraz  Pan Janusz Łagowskii tel : 22 487-15-01 lub  drogą elektroniczna : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

Załączniki:

 1. Kosztorys nakładczy  do segmentu ty
 2. Wzór umowy
 3. Plan sytuacyjny osiedla