Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Usługi ochrony osób i mienia

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W IMIENIU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ- ZAKŁAD  OSIEDLE AKADEMICKIE „PRZYJAŹŃ” W WARSZAWIE ZAPRASZAM DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:


USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

 

Miejsce wykonania zamówienia:  

Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie przy ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia: Usługi ochrony osób i mienia, obejmujące:

(1)    usługi patrolowania całego terenu OA „Przyjaźń”;

(2)    usługi patrolowania ogrodzonego terenu patio, położonego pomiędzy budynkami Domu Studenta nr 3 – „Rogaś” oraz Domu Studenta nr 4 – „Sarna”;

(3)    usługi monitorowania sygnałów alarmowych włamania, napadu lub innego zakłócania porządku z pięciu obiektów;

(4)    usługi podejmowania interwencji.

 

Kryterium oceny ofert:

(1)    Cena całkowita brutto

 

W ofercie należy podać:

(1)    cenę netto, kwotę podatku od towarów i usług oraz cenę brutto za usługi patrolowania całego terenu OA „Przyjaźń”;

(2)    cenę netto, kwotę podatku od towarów i usług oraz cenę brutto za usługi patrolowania ogrodzonego terenu patio;

(3)    Cenę netto, kwotę podatku od towarów i usług oraz cenę brutto za usługi monitorowania sygnałów alarmowych;

(4)    Cenę netto, kwotę podatku od towarów i usług oraz cenę brutto za usługi podejmowania interwencji;

(5)    Cenę całkowitą netto, kwotę całkowitą podatku od towarów i usług oraz cenę całkowitą brutto za wykonanie wszystkich usług przez okres 12 miesięcy;

(6)    Cenę netto, kwotę całkowitą podatku od towarów i usług oraz cenę całkowitą brutto za wykonanie wszystkich usług przez okres 1 miesiąca;

 

Do oferty należy dołączyć:

(1)    aktualną polisę ubezpieczeniową;

(2)    aktualną koncesję;

(3)    wykaz wykonanych usług wraz z referencjami.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Od dnia 01.08.2019 r. od godz. 23:00 do dnia 01.08.2020 r. do godz. 5:00.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać  w formie pisemnej do dnia 05 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  przy ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa w sekretariacie Zarządu OA „Przyjaźń” (pokój nr 7).

 

 Osoba upoważniona do udzielania informacji:

Osoba upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Janusz Łagowski, tel: 22 - 487-15-01

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Plan sytuacyjny Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.
  3. Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Regulamin korzystania z patio.