Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Wycinka drzew

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

 

Wycinkę drzew

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia : Wycinka 2 drzew na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” , oraz dokonanie cięcia pielęgnacyjnego. Szczegółowy wykaz drzew stanowi złącznik nr 1  – Decyzja  nr 81/2018 z dnia 12.10.2018 r. (sygnatura : UD-I-WOŚ-A.6131.100.2018.JZU), wraz z planem sytuacyjnym Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

 

 

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto za wycięcie  2 drzew
 2. Cena całkowita brutto za cięcie pielęgnacyjne drzew
 3. Czas realizacji

*drzewa przeznaczone do cięcia pielęgnacyjnego oznaczone są numerami 1,2, w kolorze czerwonym  na planie sytuacyjnym Osiedla Akademickiego „Przyjaźń „

 

 

W ofercie należy podać:

 • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za wycięcie 2 drzew
 • cenę netto i brutto za cięcie pielęgnacyjne

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualne ubezpieczenie na kwotę min. 150.000 tyś. zł
 2. wykaz wykonanych  prac związanych z wycinką drzew wraz z referencjami .

 

 

Termin wykonania :  do 31 marca 2019

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 22 lutego 2019 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7)

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest   Pan Ryszard Czarnecki tel : 22 487-15-26 / 22 - 487-15-01

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Załącznik nr 1 (Decyzja ochrony środowiska)
 3. Plan sytuacyjny  Osiedla z naniesionymi drzewami do wycinki i pielęgnacji
 4. Formularz ofertowy