Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Malowanie segmentów studenckich

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszamy do złożenia oferty na:

 

Malowanie segmentów studenckich

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia :malowanie segmentów studenckich Domu Studenckiego DS. 3 „Rogaś” oraz malowanie 15 pomieszczeń natrysku w budynkach starej zabudowy .

Zakres prac przedstawia kosztorys nakładczy (przedmiar) dla każdego typu segmentu oraz pomieszczenia natryskowego.

Ilość pomieszczeń natrysku w budynkach Starej Zabudowy może ulec zmianie

 

Zestawienie i ilość segmentów:

 • Segment typu M3A – 2 szt
 • Pomieszczenie natrysku 15 szt.

 

 

Do oferty należy załączyć  wypełnione kosztorysy nakładcze dla każdego typu segmentu .

 

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto za pomalowanie segmentu typu M3A
 2. Cena całkowita brutto za pomalowanie  pomieszczenia natrysku
 3. Czas realizacji

 

W ofercie należy podać:

 • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za malowanie wszystkich  segmentów i pomieszczeń natryskowych
 • cenę netto i brutto za  poszczególny  typ segmentu i pomieszczenia natryskowego
 • stawkę roboczo godziny (r)
 • wskaźnik kosztów pośrednich (kp)
 • wskaźnik zysku

 

Termin wykonania : od 16 sierpień 2018 do 15 września 2018

 

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemne  do dnia 13 sierpnia 2018 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7)

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest inspektor nadzoru Pan  Henryk Pawlak tel: :501-605-973 oraz  Pan Ryszard Czarnecki tel : 22 487-15-26 lub  drogą elektroniczna : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

Załączniki:

 1. Kosztorys nakładczy  do segmentu typu M43A
 2. Kosztorys nakładczy  do pomieszczenia natrysku
 3. Wzór umowy
 4. Załącznik nr 1 do wzoru umowy