Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Naprawa kominów w budynkach jednorodzinnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszamy do złożenia oferty na:

 

Naprawa kominów w budynkach jednorodzinnych starej zabudowy

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia : Naprawa  40 sztuk  kominów   .

 

Zakres prac przedstawia kosztorys nakładczy ,  szczegółowy zakres prac  będzie uzgadniany z inspektorem nadzoru na każdy komin  po wyłonieniu wykonawcy.

 

Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy zgodny z kosztorysem nakładczym.  Zaproponowane materiały do naprawy kominów winny być zgodne z kosztorysem nakładczym lub równorzędne jakościowo. 

 

Kryterium oceny ofert:

  1. Nośniki kosztorysowania( zysk, koszty zakupu, koszty pośrednie, stawka r-g )
  2. Czas realizacji
  3. Okres udzielonej gwarancji.

 

 

Dodatkowo  do oferty należy dołączyć referencje z wykonanych prac w podobnym zakresie.

 

Termin wykonania : od 01 lipca 2018 do 03 września 2018

 

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 18 czerwca 2018 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7)

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest Pan Henryk Pawlak tel.: 501-605-973 i Ryszard Czarnecki : 602-112-333 ,  lub  drogą elektroniczna :sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

Załączniki:

  1. Kosztorys nakładczy  dla 40 szt. kominów
  2. Plan sytuacyjny osiedla
  3. Wykaz budynków z kominami do naprawy