Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Wymiana okien w budynku nr 40

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszamy do złożenia oferty na :

 

Wymianę 38 okien w budynku nr 40 położonym na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

 

 

 1. Termin rozpoczęcia prac od dnia 02 sierpnia 2017 roku
 2. Miejsce wykonania prac budynek nr 40 na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń „

 

Zakres prac:

 1. Zdjęcie ram okiennych
 2. Odcięcie zawiasów okiennych
 3. Wmontowanie w istniejące futryny  nowych okien
 4. Oblistwowanie okien od strony zewnętrznej (elewacji) oraz od strony pomieszczenia 

 

Specyfikacja  okien :

 wymiana 38 okien z drewnianych na PCV

 1. Wymiar okien : wysokość 136 cm , szerokość 86 cm  , szyba zespolona .
 2. Typ okna uchylano –rozwierane
 3. Zestawienie okien :
 • 19 szt. Okien z klamka po lewej stronie okna
 • 19 szt. okien z klamka po prawej stronie okna

 

W ofercie należy podać całkowitą kwotę netto i brutto.

 

Kryterium oceny ofert:

 1. cena całkowita
 2. okres udzielonej gwarancji  
 3. termin wykonania prac

Termin i miejsce składania ofert:

 • oferty należy składać do dnia 28 czerwca  2017 roku do godziny 10:00
 • ofert należy składać na piśmie na adres Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”, ul. Konarskiego 3, O1-355 Warszawa lub złożyć w sekretariacie Zakładu pok. nr 7.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: