Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Malowanie segmentów i pokoi studenckich

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszamy do złożenia oferty na:

 

Malowanie segmentów i pokoi  studenckich

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia :malowanie korytarzy Domu Studenckiego DS.1 „Jelonek”, malowanie segmentów studenckich Domu studenckiego DS. 3 „Rogaś” , malowanie pokoi studenckich  w budynkach  starej zabudowy, malowanie natrysku bud. 55  . Zakres prac przedstawia kosztorys nakładczy dla każdego typu segmentu.

 

Zestawienie i ilość  pomieszczeń:

 • Segment typu M4A – 7 szt.
 • Segment typu  M6A – 5 szt.
 • Segment typu M6R – 1 szt.
 • Korytarz DS. 1 Jelonek  - 1 szt.
 • Pokój 20 m- 13 szt.
 • Natrysk w budynku 55

 

Do oferty należy załączyć  wypełnione kosztorysy nakładcze dla każdego typu segmentu .

 

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto za pomalowanie segmentu typu M4A
 2. Cena całkowita brutto za pomalowanie segmentu typu M6A
 3. Cena całkowita brutto za pomalowanie segmentu typu  M6R
 4. Cena całkowita brutto za pomalowanie korytarza DS. 1 Jelonek
 5. Cena całkowita brutto za pomalowanie pokoju  20 m
 6. Cena całkowita brutto za pomalowanie natrysku w bud 55
 7. Czas realizacji

 

W ofercie należy podać:

 • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za malowanie wszystkich  segmentów
 • cenę netto i brutto za  poszczególny  typ segmentu
 • cenę netto i brutto za pomalowanie korytarza DS. 1 Jelonek
 • cenę netto i brutto za pomalowanie pokoju  20 m
 • cenę netto i brutto za pomalowanie natrysku w bud. 55
 • stawkę roboczo godziny (r)
 • wskaźnik kosztów pośrednich (kp)
 • wskaźnik zysku

 

Termin wykonania : od 10 lipca 2017 do 10 sierpnia 2017

 

 

Zamawiający informuje że ilość segmentów i pokoi studenckich starej zabudowy  może ulec  zmianie

 

 

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemne  do dnia 28 czerwca 2017 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7)

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest Pan Ryszard Czarnecki tel : 22 487-15-26 , Henryk Pawlak  tel : 501-605-973 lub  drogą elektroniczna : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

Załączniki:

 1. Kosztorys nakładczy  do segmentu typu M4A
 2. Kosztorys nakładczy  do segmentu typu M6A
 3. Kosztorys nakładczy  do segmentu typu M6R
 4. Kosztorys nakładczy  korytarza DS. 1 Jelonek
 5. Kosztorys nakładczy  do pokoju 20 m
 6. Kosztorys nakładczy  natrysku w bud. 55
 7. Wzór umowy
 8. Załącznik nr 1 do wzoru umowy