Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Usługa ochrony osób i mienia i usługa monitoringu sygnałów alarmowych

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszamy do złożenia oferty na :

 

 

Usługę  ochrony osób i mienia oraz usługę monitorowania sygnałów alarmowych

 

Okres świadczenia usługi : od dnia 02.01.2017 do dnia 31.01.2018

Miejsce wykonania : Osiedle Akademickie „Przyjaźń” ul Konarskiego

Przedmiot zamówienia : zamówienie składa się z dwóch części:

 • Ochrona fizyczna osób i mienia
 • Monitoring sygnałów alarmowych

 

 

Zakres usług dla części I zamówienia:

 1. Ochrona fizyczna budynków Ds1- Jelonek , DS.-3 Rogaś , DS.-4 Sarna przez 7 dni w tygodniu w  godzinach 21:00-05:00 :
 • Nadzorowanie ogrodzonego terenu patio pomiędzy budynkiem DS-3 „Rogaś” a budynkiem DS-4 „Sarna”
 • Podejmowanie interwencji lub jego bezpośredniej  bliskości.
 • Podejmowanie interwenci wewnątrz budynków: Ds.-1 Jelonek, DS.-3 Rogaś, -DS.-4 Sarna

 

Zakres usług dla części II zamówienia:

1         Monitorowanie sygnałów alarmowych włamania napadu w trzech budynkach :  DS.-3 Rogaś  , budynek nr 63, budynek 85

2         Podejmowanie interwencji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 ( wzór umowy)

 

 W Ofercie Proszę podać:

 

 1. Całkowitą cenę netto i brutto za  1 miesiąc świadczenia usługi  w tym :
 • Cenę netto i brutto za usługę ochrony fizycznej .
 • Cenę netto i brutto za usługę monitoringu sygnałów alarmowych
 • Cenę netto i brutto za godzinę wykonania usługi ochrony fizycznej

 

 1. Całkowitą cenę netto i brutto za całość wykonania usługi w okresie od 02.01.2017- 31.01.2018 w tym:
 • Całkowitą cenę netto i brutto za usługi ochrony fizycznej
 • Całkowitą cenę netto i brutto za usługę monitoringu sygnałów alarmowych

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2

W raz z ofertą Wykonawca powinien złożyć ksero  koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita netto za godzinę wykonania usługi ochrony fizycznej
 2. Cenę netto  za usługę monitoringu sygnałów alarmowych


Miejsce i termin składania ofert : do 12 Grudnia  2016 (poniedziałek) do godziny 10:00

Oferty można składać: pisemnie na adres ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć w sekretariacie  Zarządu OA „Przyjaźń” (pokój nr 7) .

Osoba do kontaktów : Michał Malczewski –  tel. : 22-487-10-01, 22 487-15-10  e-mail : michal.malczewski@osiedleprzyjazn.pl , sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

 

W wyniku niniejszego zapytania z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa , której wzór znajduje się w załączniku do ogłoszenia . Umowa zostanie  zawarta bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych , z uwagi na fakt , iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza  wyrażonej w złotych  równowartości kwoty  30. 000 EURO.