Lokale użytkowe

UWAGA.

Strona internetowa www.osiedleprzyjazn.pl jest obecnie w przebudowie.

Specjalista - Iolanta Iwaszko

 +48 (22) 487 1508

Opłaty za lokale uzytkowe, najem terenu, najm pomieszczeń w klubie "KARUZELA"należy wnosić

na poniższy rachunek bankowy.

NUMER KONTA: 36 2490 0005 0000 4600 7407 5477

Alior Bank